Zostań szachowym mistrzem. Pokrzywna, 17 marca 2012.

POWRÓT